Pracownia Matematyki
Pałacu Młodzieży w Katowicach
ostatnia aktualizacja: 13.06.2018konkursy
zajęcia regularne
zajęcia okazjonalne
wykłady
komunikaty
obozy, spotkania
Klub Spinor

pracownicy:
Dorota Kolany
Justyna Bryś

zaloguj

znajomi Delta Świat Matematyki MMM

XIII OGÓLNOPOLSKI SEJMIK MATEMATYKÓW

1-5 V 1996r, Ustroń


zdjecia zagadnienia

Zagadnienia

  • Modelowanie zjawisk bio- i ekologicznych, ekonomicznych, społecznych i innych.
  • Metody obliczeniowe, metody numeryczne, statystyka matematyczna
  • Trygonometria w kartografii i geodezji
  • Ciekawe konstrukcje geometryczne. (Nie)wykonalność pewnych konstrukcji geometrycznych; nie tylko cyrklem i linijką. Świat Blyai-Łobaczewskiego. Potęgi Steinerowskie, linie potęgowe.
  • Krzywe stożkowe
  • Zasada szufladkowa Dirichleta
  • Równania rekurencyjne
  • Arytmetyka pierścienia Gaussa i jego zastosowania


Pracownia Matematyki Pałacu Młodzieży w Katowicach, Mikołowska 26, 40-066 Katowice
e-mail: dorota.kolany@wp.pl, tel.32 2516 431 wewn. 1343 (w godz. 16:00-18:30)